© 2017 Hogash Studios.

‘’…Sanatçıyı baskı çalışmasına iten en önemli etki, belki de resmin kendine özgü açık biçimini ,grafik yoluyla ve kesin bir değişmezlikle ifade etme olanağı sağlamasından kaynaklanmaktadır.

…Acaba bir sanatçı için, baskı merdanesinin ilk kez bir oyma kalıbının üzerinden geçişini

gözlemlemek, yada uzun uğraşlar sonucu ifadeyi kalıba aktarmanın sonucunda,mürekkebi verip silme işlemi sırasında imgenin yavaş,yavaş belirişini izlemek kadar büyük bir haz olabilir mi?

Her plakanın son baskı aşamasından sonra acaba istenen son biçime ulaşılmış mıdır heyecanı ?

Her grafiğin en küçük detayına kadar,hatasız basılıp basılmadığını kontrol ederken , saatlerin su gibi akıp gidişinin farkına bile varamamak.

İşte bu yüzden Grafik, bir sanatçıyı tanıyabilmenin en iyi yoludur…”

Yukarıdaki cümleler Alman dışavurumcu sanatın önemli temsilcisi Ernst-Ludwig Kirchner’in.

Bir sanatçının baskı yapma sürecine ilişkin yaşadıkları bu kadar güzel anlatılabilir.

Baskı teknikleri, ve o’na yönelmiş sanatçı; Tekniğin sunduğu plastik olanaklar, kimi zaman rastlantısal sonuçları değerlendirerek adeta bir maceraya sevk eder. Görsel imgenin oluşumu sürprizlere açıktır ve dilsel niteliği şekillendirir.

Doğu’da yaklaşık 2000 yıldan beri bilinen gravür sanatının,Batı’da ise1400 yılından başlayan macerası bilinen bir olgudur.

Baskı sanatının, özellikle gravürün, klasik bağlamda resim ve heykel sanatının yanı sıra bir gelişim göstermesinin altında yatan temel neden desenle olan bağlantısı ve çoğaltma özelliğinin cazipliğidir.

Çoğaltma; seri-yapım, çoğulcu demokratik bir alternatif sunma özelliği ile sanat yapıtlarının geniş kesimlere ulaşmasına olanak sağlar.

MeMeT Güreli

MeMeT Güreli’nin 9.kişisel sergisi ‘’KAZI’’  Adasanat’ta 15 Kasım / 04 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sanatçı bu kez; 90’lı yılların başlarında yoğun şekilde uğraştığı, sonraki yıllarda da zaman zaman yapageldiği gravür baskı resim, sanatsal çoğaltmalarını ilk kez toplu halde izleyici ile buluşturmayı amaçlıyor.

 

 

Açılış: 15 kasım 2019 saat 18.30

Sergi 15 Kasımdan itibaren her gün 12.00 / 19.00 arasında ziyaret edilebilir

www.adasanat.com.tr

adasanats@gmail.com

TOP