2015-2016, İstanbul
Bir sanatçının kendi mekânını başka kişilere açması, orayı seyirlik bir yer olarak sunması çok da olağanüstü bir durum değildir. Bir sanatçının atölyesinin (ya da bir yazarın çalışma odasının) mahremiyeti, sanattan az-çok pay almış herkesin ilgisini çeker; öyle ki atölyesinin kapılarını zaman zaman ziyaretçi gruplarına açan ve o mekânı sergileyen sanatçılar...

SEÇKİ - SELECTION

2014, Ankara
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
2013, İstanbul
20.yy başlarinda Montaj kavraminin, sinemada, edebiyatta ve resimde, yapıtın oluşturma evresinde, gerçeklik fragmanlarının eklenmesi denemeleri bilinen bir olgudur. Ronasans’tan beri hakim olan temsil resmini bilinçli bir şekilde bu montaj mantığı ile yıkan Kubistler’dir...
2011, İstanbul
Figür resminin Türkiye’deki önemli temsilcilerinden biri olan Memet Güreli, gerçekleştirdiği “Rutin” adlı sergide, bu kez insan yaşamını yönlendiren, onu kendi koşullarına tutsak eden modern kenti konu alıyor ve bu insanların farklı dünyalarında yaşadıkları dramları gözler önüne seriyor... 
2009, İstanbul
Figüratif resim en nihayetinde insanın dramını yüzeyde sorunsallaştırır yada görselleştirir. Modern çağın dinamiğinin, insanı inanılmaz bir veri bombardımanına maruz bıraktığı bilinen bir olgudur. Sürdürdüğümüz hayatın ve ağır gündemin acıtıcı gerçekleri her bireyi duyarlılığı ölçeğinde etkiliyerek mutsuz kılmaya yetmektedir.
2006, İstanbul
Sanatçı algılamasının derinine inmek ister; gördükleriyle yetinmeme durumu, onu gerçeklikle sınırlamaz, hep gerçeklikten bir adım önde olmak düşüncesi ağır basar. Keza bu figür ve gerçeklik imgesinin yoğun olduğu resimlerde de böyledir. Massaccio’nun, bir ‘sokak’ boyutu içinde insan ve onun etik gerçekliğini deşifre ettiği tablosunda da böyledir... 
2002, Priştina, Kosova
Memet Güreli de, tarihsel yol alışı içinde debdebeyi, çöküşü, talanı, keşmekeş ve her türden varoluşu yaşamış; Doğu için Batı, Batı için Levanten olan İstiklal Caddesi’ni bir büyük ‘Cadde Estetiği’ ve gerçekliği noktasında tuvallerine taşırken; hem görüntüyü, hem varoluşu ve hem de ironiyi ortak bir potada eriterek, tuval gerçekliğine dönüştürmüş.  
2001, İstanbul
Eskilerde bir ressam için "sağlam bir deseni var" dendiğinde, o sanatçının bir figür ustası olduğu anlaşılırdı. "Desen" resim sanatının temeliydi ve geçmişte pekçok usta ressamın gerçekten desen anlayışı çok güçlüydü. Kimi hocaların atölye çalışmalarında desenin önemini vurgulaması ve ressam adayının "ressam olabilmesi" için mutlaka önce bunu çözmesi gerektiği üzerinde ısrarlı olmasının nedeni de budur...
TOP